Serveis que presta la nostra assessoria

jevicserveis.com

Assessorament Dret Laboral

RRHH I SEGURETAT SOCIAL

A l’Àrea de Dret Laboral, Recursos Humans i Seguretat Social, Assessoria SET JEVIC compta amb una especialització donada l’experiència dels seus assessors, dedicats al Dret Laboral, Recursos Humans i Seguretat Social, per això podem garantir als nostres clients un excel·lent assessorament integral i defensa jurídica en material laboral i de Seguretat Social.

Recursos Humans

Contractació: assessorament sobre els aspectes rellevants de les relacions laborals i realització dels tràmits concernents amb la contractació d’un treballador. Altes seguretat social contracte de treball i nòmina, càlcul d’acomiadaments i indemnitzacions, tramitació incapacitats temporals, etc…
Assessorament en material laboral, de manera actualitzada i permanent.
Procés complet de selecció de personal.
Avaluació dels Recursos Humans i auditoria laboral.

Assistència Jurídica

Representem el client davant l’administració laboral, les inspeccions de treball o els tribunals.

Litigis laborals

Representem els nostres clients en tot tipus de processos judicials: acomiadaments, demandes, sancions administratives, conflictes col·lectius…

Reestructures Empresarials

Assessorem sobre els processos de reestructuració i reorganització, reducció de plantilla, tancament parcial o total que impliquin acomiadaments col·lectius.
jevicserveis.com

Assessorament Dret Fiscal

El nostre equip d’assessors fiscals està integrat per professionals qualificats que ofereixen assessorament permanent i específic en matèria tributària.

Procediments tributaris

Gestionem ajornaments i fraccionaments de pagament, recàrrecs de constrenyiment, embargaments, reclamacions economicoadministratives i contenciós administrativa.

Dret fiscal

Prestem assessorament en relació amb la planificació fiscal dels tributs estatals cedits i locals

Tributació/Impostos

Assessorem, revisem, emplenem i presentem les declaracions tributàries i censals com ara:
I.V.A.
Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats Impost sobre societats i pagaments a compte d’aquest.
Impost sobre la renda de les persones físiques Estimació directa i objectiva.
Impost Successions i Donacions.
jevicserveis.com

Assessorament Comptable

El Departament Contable està format per especialistes que vénen del món comptable i de l’auditoria, per la qual cosa la integració de tots dos perfils professionals ens permet oferir un servei comptable de gran qualitat i amb un alt valor afegit per a les societats.
Assessoria SET JEVIC SL s’ha adaptat a les necessitats de les PIMES i autònoms i pretén oferir una porta de la comptabilitat més exhaustiva, mitjançant la qual puguem analitzar el negoci i tenir prou informació a temps real per prendre decisions que puguin sorgir.

Comptabilitat, planificació, confecció i presentació dels llibres de registre, comptes anuals i certificat d'actes.

Auditoria, realització de preauditories voluntàries a PIMES, amb posterior informe de situació i recomanació en funció de l'objecte d'aquestes.

Assessorament Comptable

Realitzem el càlcul i la presentació de l'impost de societats.

jevicserveis.com
jevicserveis.com

Assessorament Jurídic en assegurances

Assessoria Set Jevic treballa amb la firma Perea Grup, una corredoria d’assegurances que us permetrà escollir el producte del mercat que millor satisfaci cada demanda en particular.

Perea Grup recomana solucions als riscos professionals i personals dels assegurats. El seu objectiu és crear solucions que satisfacin les necessitats de les empreses i particulars, i contribuir així a l’èxit i la tranquil·litat dels clients.

L’equip comercial de Perea Grup revisa diàriament la cartera d’assegurances contractades, per tal de mantenir informats els seus clients de les solucions òptimes, i mantenir així una relació dinàmica i propera, que permeti identificar i garantir la màxima tranquil·litat.
Perea Grup ofereix un ampli ventall de solucions, des de l’assegurança d’un vehicle estàndard del mercat automobilístic actual, fins a una gran indústria amb presència internacional.

“SG d’Assegurances Oficina Associada a PG – Perea Grup”
Email contacte: molins@pereagrup.com
Tel. contacte: 628 858 624

jevicserveis.com

Assessorament Jurídic i Gestió Empresarial

Des de SET JEVIC t’ajudem a crear una empresa o donar-te d’alta com a autònoms.
L’equip de SET JEVIC està preparat per atendre i resoldre qualsevol situació que afecti el bon funcionament de la teva activitat.

Gestió Empresarial
Aquest departament de Gestió Empresarial pretén acompanyar els nostres clients tant en la creació i materialització de projectes, com en el creixement empresarial de PIMES, donant-los suport i oferint-los assessorament de tota mena, tant pel que fa a gestió i optimització, com a procediments interns, anàlisi i viabilitat de projectes.

Societats Civils Privades

Creació de societats de dos o més socis mitjançant contracte privat sense necessitat d’Escriptura Pública i inscripció al Registre de Mercantil excepte situacions especials es pot utilitzar la capitalització de la desocupació per invertir-hi, així com obtenir subvencions.

Certificat Digital

T’ajudem a obtenir el CERTIFICAT DIGITAL tant per a persona física, com per a societats (aquestes últimes obligades per llei), la qual cosa és una ajuda a l’hora de consultar o obtenir informació sobre tots els tràmits realitzats davant de qualsevol entitat pública. És la forma més segura d’identificar-se davant de qualsevol tràmit.

Societats Limitades

Creació de Societats mitjançant escriptura pública a través de Notària, inscripció al Registre Mercantil, sol·licitud del CIF provisional i definitiu. Ata IAE (Impost d’Activitats Econòmiques)

Autònoms

Realitzem l’alta immediata a l’Agència Tributària (AEAT) així com al Règim de Seguretat Social corresponent.
jevicserveis.com

Assessorament Protecció de Dades

Totes les empreses i autònoms tracten dades de caràcter personal estant obligats a complir el Reglament (UE) 2016/679 i la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals.

En col·laboració amb Microlab oferim serveis d’adaptació a la normativa de protecció de dades.

Microlab és una consultoria especialitzada en la Protecció de Dades i seguretat de la Informació amb una experiència de més de 20 anys al sector. Des de la creació, han ajudat a adaptar-se a empreses i institucions públiques i privades a les diferents lleis de protecció de dades (RGPD, LOPDGDD, LSSI). Els nostres serveis de consultoria han permès als nostres clients complir amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades tant en la gestió de l’empresa com en l’adaptació a les noves tecnologies (webs, e-commerce, APPs).

Tenint com a voluntat facilitar al màxim el procés per a les empreses, Microlab ofereix una eina Cloud als seus clients per a poder gestionar de manera àgil el compliment de la normativa. Així mateix ofereix serveis de formació personalitzada en protecció de dades per a tota mena d’organitzacions, així com el servei de Delegat de Protecció de dades, professional designat per al compliment proactiu i efectiu dels tractaments de dades personals.

Com a política d’empresa ens defineix l’excel·lència, basada en controls de qualitat estrictes, i una clara vocació de servei, amb acompanyament continuat en tot el procés, per assegurar el compliment legal.

jevicserveis.com

Assessorament en Renda i Patrimoni

La declaració de la Renda és un impost complex, confia en el nostre equip format per gestors administratius i assessors fiscals, especialistes en la matèria. Des d’Assessoria Set Jevic ens encarreguem d’analitzar la situació i buscar el resultat de la Declaració sigui el més favorable per al nostre client, aplicant les màximes deduccions i bonificacions.

El termini per presentar la Declaració de la Renda comença a principis dabril fins al 30 de juny de lexercici posterior al que es declara. Demaneu cita prèvia per a una millor atenció..

CONFIRMAR ESBORRANY25

 • Revisem que no hi hagi cap error en les dades proporcionades.

DECLARACIÓ INDIVIDUAL35

 • Rendiments del treball per compte d'altri.
 • Deducció per habitatge habitual.
 • Rendiments del capital mobiliari i aportació a plans de pensions i altres reduccions.

DECLARACIÓ CONJUNTA/COMPLETA50

 • Declaracions conjuntes.
 • Activitats professionals.
 • Compravenda accions, fons d'inversions i/o immobles.
 • Rendes per lloguer de propietats.

Demana la teva cita avui mateix

  Protecció de dades personals. Utilitzarem les vostres dades per respondre consultes i realitzar anàlisis estadístiques. Per a més informació sobre el tractament i els seus drets, consulteu la Política de Privacitat.
  Skip to content